Bạn có biết - Thành lập công ty tại Malta sẽ được giảm thuế như thế nào?

Thứ ba - 09/04/2024 22:14
Bạn thấy đấy, để đổi lấy đầu tư, tạo việc làm và thu hút sự giàu có, toàn bộ khu vực pháp lý, chủ yếu ở Caribe và Trung Đông, đưa ra một loạt các ưu đãi như miễn thuế cho các công ty đến đó.

Những thiên đường thuế này sẽ có tác dụng đối với một số người, nhưng các lựa chọn bắt đầu giảm đi nếu bạn là chủ doanh nghiệp hoặc nhà đầu tư muốn sống ở Châu Âu.
Thành lập doanh nghiệp tại Malta. Bất cứ ai muốn thành lập căn cứ ở châu Âu nên xem xét cẩn thận hòn đảo Địa Trung Hải này, nơi có mức thuế doanh nghiệp hiệu quả thấp nhất trong Liên minh châu Âu (EU).
Để bắt đầu, điều cần thiết là phải hiểu những kiến ​​thức cơ bản về hệ thống giảm thuế của Malta dành cho các công ty, những ưu điểm của nó và các vấn đề thực tế xung quanh nó. Trong phân tích toàn diện này, chúng ta sẽ xem xét kỹ hệ thống thuế của Malta.

Trên thực tế, khi nói đến thuế kinh doanh quốc tế, những lời cảnh báo là một thước đo tốt để đo lường lời hứa về những điều bình yên được miễn thuế như bất kỳ điều gì khác.

Ít nhất, nó nên đóng vai trò như một lời nhắc nhở các doanh nhân làm quen với những gì được cung cấp ở bất kỳ liên doanh hoặc địa điểm mới nào và những con đường pháp lý nào được mở ra để giảm hoặc thậm chí loại bỏ thuế doanh nghiệp.

Điều có lợi của các quốc gia miễn thuế là họ thường ở những nơi xa xôi, nơi các quy tắc thành lập công ty có thể khó hiểu và những rắc rối cũng như chi phí sẽ phủ nhận bất kỳ lợi ích tiềm năng nào.

Bạn thấy đấy, để đổi lấy đầu tư, tạo việc làm và thu hút sự giàu có, toàn bộ khu vực pháp lý, chủ yếu ở Caribe và Trung Đông, đưa ra một loạt các ưu đãi như miễn thuế cho các công ty đến đó.

Những thiên đường thuế này sẽ có tác dụng đối với một số người, nhưng các lựa chọn bắt đầu giảm đi nếu bạn là chủ doanh nghiệp hoặc nhà đầu tư muốn sống ở Châu Âu.

Thành lập doanh nghiệp tại Malta. Bất cứ ai muốn thành lập căn cứ ở châu Âu nên xem xét cẩn thận hòn đảo Địa Trung Hải này, nơi có mức thuế doanh nghiệp hiệu quả thấp nhất trong Liên minh châu Âu (EU).

Để bắt đầu, điều cần thiết là phải hiểu những kiến ​​thức cơ bản về hệ thống giảm thuế của Malta dành cho các công ty, những ưu điểm của nó và các vấn đề thực tế xung quanh nó. Trong phân tích toàn diện này, chúng ta sẽ xem xét kỹ hệ thống thuế của Malta.

Cơ sở đánh thuế của Malta

Thành lập doanh nghiệp tại Malta

Hệ thống thuế của Malta dựa trên khái niệm kép về cư trú và nơi cư trú. Bất kỳ ai là cư dân chính thức hoặc có ý định ở lại đó lâu dài thông qua nơi cư trú đều phải trả thuế thu nhập đối với thu nhập toàn cầu của họ và một số khoản lãi vốn nhất định.

Tuy nhiên, có những tình huống khác cần cân nhắc và hiểu được ý nghĩa về thuế của Malta là rất quan trọng, đặc biệt khi xem xét tình trạng cư trú và nơi cư trú.

Hãy xem xét những điều sau:

1.Cư dân Malta có nơi cư trú thuế ở nơi khác (Không cư trú tại Malta):

 • Được coi là không có trụ sở tại Malta.
 • Bị đánh thuế đối với thu nhập có nguồn gốc từ Malta và bất kỳ thu nhập nước ngoài nào được chuyển đến Malta.
 • Lợi nhuận từ vốn có nguồn gốc nước ngoài không bị đánh thuế, ngay cả khi được chuyển đến Malta.

2.Người không cư trú tại Malta:

 • Nếu bạn không cư trú tại Malta vì mục đích đóng thuế (người không cư trú đóng thuế), bạn chỉ bị đánh thuế đối với thu nhập có nguồn gốc từ Malta.
 • Không có thuế đối với thu nhập từ nước ngoài, bất kể nó có được chuyển đến Malta hay không.

3.Cư trú thuế của Malta nhưng không có nơi cư trú:

 • Là đối tượng cư trú thuế nhưng không cư trú tại Malta, bạn sẽ bị đánh thuế đối với thu nhập có nguồn gốc từ Malta và bất kỳ thu nhập nước ngoài nào được chuyển đến Malta.
 • Giống như trường hợp đầu tiên, lãi vốn có nguồn gốc nước ngoài không bị đánh thuế, bất kể chuyển tiền.

4.Chuyển sang thuế kinh doanh, trường hợp sau đây là:

 • Đối với một công ty, nơi cư trú có nghĩa là công ty được đăng ký tại Malta.
 • Nếu công ty được thành lập bên ngoài Malta, công ty vẫn cư trú ở đó nếu được quản lý và kiểm soát ở Malta hoặc nói cách khác là có cơ sở thường trú ở đó.
 • Các công ty nước ngoài hoạt động thông qua văn phòng chi nhánh ở Malta chỉ bị đánh thuế đối với thu nhập được tạo ra ở Malta. Trong trường hợp này, thu nhập có nguồn gốc nước ngoài không được chuyển đến Malta sẽ không bị đánh thuế ở Malta.

Thuế suất doanh nghiệp ở Malta là 35%, về mặt lý thuyết, đây là một quốc gia có mức thuế cao. Tuy nhiên, tỷ lệ này giảm đáng kể theo hệ thống giảm giá sau khi chia cổ tức cho các cổ đông.

Mặc dù mức 35% được áp dụng thống nhất nhưng việc phân phối cổ tức trong tương lai cho các cổ đông người Malta có thể được bù đắp vào thuế thu nhập. Điều này có nghĩa là các cổ đông không cư trú cũng có quyền được hoàn lại phần lớn khoản thuế này, điều này cho phép giảm đáng kể thuế suất hiệu dụng.

Malta đã đồng ý Hiệp ước đánh thuế hai lần với nhiều quốc gia trên toàn thế giới. Điều này ngăn chặn việc đánh thuế hai lần vì hiệp định đánh thuế hai lần giúp bạn không bị đánh thuế nhiều lần đối với cùng một khoản thu nhập.

Các cổ đông nhận cổ tức có quyền được khấu trừ thuế bằng số thuế có nguồn gốc từ lợi nhuận dùng để trả cổ tức, ngăn ngừa việc đánh thuế hai lần.

Nói cách khác - theo hệ thống được gọi là hệ thống thuế quy định, cổ tức mà một công ty Malta trả sẽ không gây ra thêm bất kỳ khoản thuế nào vì chúng bao gồm khoản tín dụng thuế giống hệt với khoản thuế mà công ty phải trả khi phân phối lợi nhuận.

Vì vậy, các cổ đông có đủ điều kiện để được hoàn lại thuế thu nhập mà công ty Malta đã nộp khi chia cổ tức. Do đó, số thuế phải nộp được giảm xuống còn 5%.

Chương trình giảm thuế Malta hoạt động như thế nào

Theo nghĩa đen, 'quy gán' có nghĩa là gán một giá trị cho một thứ gì đó bằng cách suy luận từ giá trị mà nó đóng góp.

Vì vậy, hệ thống thuế của Malta ghi nhận cho các cổ đông khoản thuế cơ bản đánh vào lợi nhuận doanh nghiệp gắn liền với cổ tức mà họ nhận được. Điều này tránh cho họ bị đánh thuế hai lần theo quy định đánh thuế hai lần.

Khi một công ty đăng ký ở Malta phân phối lợi nhuận của mình (công ty cư trú ở Malta hoặc công ty không cư trú có chi nhánh ở Malta), các cổ đông của công ty đó có thể yêu cầu hoàn lại khoản thuế của công ty phân phối. Điều này áp dụng cho cả các công ty nước ngoài bằng cách đơn phương giảm bớt các khoản thuế đánh trên lợi nhuận dùng để trả cổ tức.

Do đó, các cá nhân và công ty được miễn giảm cổ tức nhận được từ một công ty nước ngoài và thuế do bất kỳ công ty con nào mà công ty nắm giữ ít nhất 10% quyền biểu quyết phải nộp. Khoản hoàn thuế phổ biến nhất là 6/7 của 35% được trả trên lợi nhuận chịu thuế, hoặc 30%.

Một nhược điểm của hệ thống giảm giá là thuế 35% phải được trả trước và đầy đủ, do đó bạn phải có sẵn tiền để trả. Khoản hoàn trả cho các cổ đông thường được cấp từ hai đến bốn tháng sau khi công ty cơ bản nộp thuế.

Các chủ sở hữu hưởng lợi cuối cùng thường sử dụng cơ cấu hai công ty bao gồm một công ty mẹ của Malta và một công ty con của Malta. Sự sắp xếp này được thiết kế để tối ưu hóa hiệu quả thuế.

Theo cái được gọi là miễn trừ tham gia, cổ tức mà công ty mẹ nhận được từ công ty con và lợi nhuận vốn tiềm năng từ việc bán hàng đều được miễn thuế. Hơn nữa, cơ cấu này cho phép khả năng nhận được tiền hoàn lại đối với một phần thuế mà công ty con đã nộp, từ đó tối ưu hóa tác động thuế tổng thể.

Sau đó, bạn có tùy chọn giữ lại tiền trong công ty Malta Holding, bơm lại tiền vào công ty con Malta hoặc phân phối tiền dưới dạng cổ tức cho các chủ sở hữu hưởng lợi cuối cùng theo yêu cầu

Công ty không nhận được khoản tiền hoàn lại cuối cùng; thay vào đó, các cổ đông làm như vậy, do đó không thể có sự chênh lệch giữa số tiền thuế phải nộp và số tiền hoàn lại do về mặt pháp lý, những khoản này liên quan đến những người khác nhau. Khoản hoàn trả sẽ được áp dụng cho những khoản lợi nhuận đã được công bố là cổ tức (tức là không phải trên thu nhập giữ lại).

Vì vậy, để áp dụng khoản hoàn trả, bạn phải khai báo cổ tức (tức là khai báo lợi nhuận có thể phân chia cho các cổ đông nhưng không nhất thiết phải trả bằng tiền mặt). Vì vậy, số tiền thực tế có thể được để lại trong tài khoản của công ty, nơi nó có thể tài trợ cho hoạt động và sẽ được coi là khoản vay của cổ đông đối với công ty.

Số tiền hoàn lại sẽ được nhận vào tài khoản do cổ đông chỉ định và sau đó anh ta có thể chuyển lại cho công ty.

Những thay đổi về thuế tiềm năng

Gần đây, có ý kiến ​​​​cho rằng Malta có thể rời bỏ hệ thống quy định và áp dụng hệ thống thuế phù hợp hơn với những gì Liên minh Châu Âu đang thực hiện trên lục địa này.

Ngày càng có nhiều đồn đoán rằng các biện pháp này có thể bao gồm việc Malta giảm thuế suất doanh nghiệp từ 35% xuống 25%. Dù có làm như vậy hay không thì cũng không phủ nhận thực tế là để cạnh tranh trên trường quốc tế, nền kinh tế đảo nhỏ này, với nguồn lực hạn chế, vẫn sẽ cần tạo ra các ưu đãi về thuế để bù đắp cho các doanh nghiệp có mặt ở đó.

Công ty Malta sẽ làm việc cho ai?

Hệ thống thuế tạm tính của Malta áp dụng cho người cư trú và người không cư trú, những người có thể yêu cầu hoàn lại khoản thuế cơ bản mà các công ty hoạt động ở đó đã nộp. Điều này đã khiến nó trở thành một lựa chọn phổ biến cho những người chuyển đến Bồ Đào Nha theo chương trình Cư trú Không thường xuyên vì Malta không phải là một quốc gia nằm trong danh sách đen.

Các công ty Malta thường được đề xuất khi ai đó muốn sống ở Châu Âu - điều đó liên quan đến danh sách dài các khu vực pháp lý nằm trong danh sách đen của EU.

Ví dụ: nếu bạn chọn sống ở Ý, Tây Ban Nha hoặc Bồ Đào Nha – như nhiều người làm nếu họ thành lập công ty ở khu vực tài phán nằm trong danh sách đen như Quần đảo Virgin thuộc Anh – bạn sẽ bị đánh thuế trừng phạt ở mức cao hơn. Ở Malta thì không như vậy, nơi bạn sẽ bị đánh thuế ở mức tiêu chuẩn và do hệ thống thuận lợi của nó, bạn có thể mong đợi được hoàn lại 30%.

Malta là một trong những khu vực pháp lý thân thiện với doanh nghiệp nhất trên thế giới và có những lợi ích đáng kể về thuế khi thành lập công ty ở đó.

Nó cung cấp một cấu trúc công ty linh hoạt để thành lập các thực thể kinh doanh khác nhau. Theo nhiều cách, đây là nơi lý tưởng để hợp lý hóa việc thiết lập sự hiện diện ở nước ngoài thân thiện với thuế. Các công ty không thường trú được hưởng nhiều lợi ích như các công ty Malta thường trú, chẳng hạn như giảm thuế và tiếp cận các quốc gia và thị trường EU khác.

Tuy nhiên, bạn sẽ cần phải lập kế hoạch này một cách cẩn thận.
 Hãy liên hệ ngay với chúng tôi Beyond Incorporation Services. Chúng tôi rất hân hạnh để biến giấc mơ của bạn thành hiện thực khi thành lập công ty Offshore tại Malta.

🏡Mọi chi tiết về Tư Vấn và Thành Lập Doanh Nghiệp Offshore vui lòng liên hệ để được hỗ trợ Tư Vấn Miễn Phí:

    BEYOND INCORPORATION SERVICES

📍 Toà nhà An Phú Plaza, Tầng 3 , 117 - 119 Lý Chính Thắng, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Tp HCM, Việt Nam 700000
📧 support@beyondincorp.com |  https://beyondincorp.com/
☎️+ 84 813 405 565 (Hotline) 
        Zalo/Whatsapp/Viber are Available.

Tác giả: admin

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết
Bạn có biết - Thành lập công ty tại Malta sẽ được giảm thuế như thế nào?

  Ý kiến bạn đọc

Thống kê
 • Đang truy cập3
 • Hôm nay638
 • Tháng hiện tại19,936
 • Tổng lượt truy cập278,190

Yêu cầu tư vấn

visa
Mas
4
5
6
unlimint
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây