Báo cáo tài chính

Chúng tôi có thể giúp bạn chuẩn bị và duy trì hồ sơ kế toán để tuân thủ các quy định của địa phương.

Chúng tôi có thể giúp bạn chuẩn bị và duy trì hồ sơ kế toán để tuân thủ các quy định của địa phương.

dv báo cáo tài chính

Các kế toán viên có trình độ tại địa phương của chúng tôi cũng có thể hỗ trợ chuẩn bị các báo cáo quản lý với việc xem xét theo tần suất xác định trước để hỗ trợ quá trình ra quyết định của bạn. Hệ thống kế toán chuyên biệt của chúng tôi có thể hoạt động hiệu quả để giúp bạn loại bỏ các nhu cầu về bộ phận kế toán nội bộ mà đôi khi không hiệu quả về chi phí để thiết lập và duy trì. Các giải pháp của chúng tôi bao gồm:
  • Tư vấn lập kế hoạch tài chính (bao gồm báo cáo thuế và kiểm soát chi phí)
  • Chuẩn bị và nộp báo cáo tài chính theo quy định của nước sở tại
  • Lưu giữ hồ sơ kế toán, bao gồm sổ tiền mặt, sổ cái, tài sản cố định, các khoản phải thu và phải trả.
  • Lập các tài khoản quản lý hàng tháng, hàng quý và hàng năm, báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho mục đích quản lý.
  • Lập báo cáo tài chính hàng năm.
  • Tính toán và xem xét lại các quy định về thuế
 
CÁC DỊCH VỤ KHÁC

Yêu cầu tư vấn

visa
Mas
4
5
6
unlimint
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây