Serviced Office

Hỗ trợ doanh nghiệp của bạn có một địa chỉ doanh nghiệp nước ngoài thuận tiện cho việc kinh doanh của quí khách .
Các gói dịch vụ văn phòng tiện ích của chúng tôi cho phép bạn thuê một đại chỉ văn phòng dễ dàng và nhanh chóng ở bất kỳ địa điểm nào của chúng tôi trên khắp thế giới. Hỗ trợ doanh nghiệp của bạn có một địa chỉ doanh nghiệp nước ngoài thuận tiện cho việc kinh doanh của quí khách .
  • Sử dụng địa chỉ trên danh thiếp và trang web của bạn.
  • Địa chỉ nhận thư & chuyển tiếp thư
  • Số điện thoại địa phương, chuyển tiếp cuộc gọi đến bạn.
  • Sử dụng một địa chỉ doanh nghiệp để liên lạc và quản lý khách hàng của bạn.
  • Sử dụng một địa chỉ doanh nghiệp để liên lạc và quản lý khách hàng của bạn
Với các văn phòng ảo ở các địa điểm hàng đầu trên khắp thế giới, quí khách có thể tự do thuê không gian làm việc và làm việc tại thành phố mà quí khách đã chọn - ở bất kỳ đâu trên thế giới.
 
CÁC DỊCH VỤ KHÁC

Service request

visa
Mas
4
5
6
unlimint
You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second